Franczyza

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój polskiego rynku materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych w 2011r. opracowana została koncepcja sieci detalicznej pod marką Strefa Zamieszkania.

Podmiotom zainteresowanym otwarciem własnego obiektu handlowego pod marką Strefa Zamieszkania zapewniamy profesjonalne wsparcie w postaci opieki nad procesem inwestycyjnym w osobie naszego specjalisty ds. rozwoju sieci.

Dysponujemy kompleksowym i sprawdzonym modelem biznesowym, a nasi franczyzobiorcy otrzymują pełne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania sklepu. Specjalista ds. rozwoju sieci Konsorcjum Handlowe Stofarb SA. udzieli Państwu pomocy już na etapie procedury oceny opłacalności inwestycji przeprowadzonej dla przyszłego franczyzobiorcy, aż po otwarcie i funkcjonowanie sklepu na rynku.

Strefa Zamieszkania to wiarygodna i pozwalająca osiągnąć sukces koncepcja sprzedaży materiałów do wyposarzenia wnętrz. Powstanie nowoczesnej sieci dystrybucji w postaci salonów Strefa Zamieszkania było odpowiedzią na wyniki ogólnopolskich badań marketingowych zleconych przez Konsorcjum Handlowe Stofarb SA. W procesie tworzenia koncepcji nowego kanału dystrybucji wzięto pod uwagę opinie 5742 klientów indywidualnych, jak również projektantów, architektów, personelu sklepów z wyposażeniem wnętrz działających na polskim rynku oraz wyniki badań syndykatowych dotyczących polskiego rynku materiałów budowlanych.